Nejlepší bonus sportovního sázení
Bookmaker Hodnocení Procent Až do Obrat minimálnaa kvota Bonusový kód Bonus
* * * * * 100 130 4x 1.50 1x_539 Zum Bonus
* * * * 360 €46 8x 1.8 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * 100 € 100 4x 2 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * 100 € 150 6x 1.75 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * 100 € 100 6x 1.6 DE100 Zum Bonus
* * * * 100 € 100 12 1.8 WSB100 Zum Bonus
* * * * 150 € 30 12x 1.8 WSB150 Zum Bonus
* * * * 100 € 250 8x 2 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * * 364 € 91 4x 1.5 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * 0 0 Zum Bonus
* * * * 100 € 100 5x 1.7 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * 50 €100 6x 1.6 WB100 Zum Bonus
* * * * 0 0 Zum Bonus
* * * * 100 € 100 8x 1.5 žádný bonusový kód Zum Bonus
* * * * 0 0 Zum Bonus

Nejlepší zprostředkovatelé sázek

Lesedauer: 8 minuty

Jste fanoušky sportovního sázení a hledáte nejlepší zprostředkovatele sportovního sázení? Pak jste na serveru Wettformat zcela správně, neboť jsme si všechny zprostředkovatele sázek vzali pod drobnohled, abychom vám odfiltrovali toho nejlepšího. Náš níže uvedený seznam vám předkládá současné nejlepší bookmakery. Mít dobrý tip je důležité, rozhodující je ale také to, u kterého bookmakera jej umístíte a to by mělo naprosto jednoznačně být u toho nejlepšího. Soustřeďujeme se přitom výhradně na seriózní zprostředkovatele sportovních sázek.

TEST ZPROSTŘEDKOVATELŮ SÁZEK OD WETTFORMAT

Pomocí našeho přehledu vám ulehčíme volbu nejlepšího zprostředkovatele sázek. Řekneme vám, který zprostředkovatel pro vás má v současnosti nejlepší nabídku a na kterého se můžete skutečně spolehnout. Důvěra je jedním z nejdůležitějších bodů, pokud jde o sázení online, neboť zde chybí přímý kontakt, jak je tomu kupříkladu v klasické sázkové kanceláři. Z tohoto důvodu jsme vzali pod drobnohled nejlepší zprostředkovatele sázek a otestovali je. Pro každého fanouška sportovního sázení je směrodatné jiné kritérium sázení, na základě něhož se rozhoduje pro určitého bookmakera nebo se naopak nechá zlákat novou nabídkou. Pro jednoho fanouška sázení je rozhodujícím nabídka sázky, jiný se jen krátce podívá na kvóty a hned v prvním okamžiku ví, zda sázku uzavře či ne. Do našeho rankingu jsme zařadili množství různých hodnotících kritérií, abychom vám mohli předložit pokud možná nejpřesnější přehled nejlepších zprostředkovatelů sportovních sázek. Seznam aktualizujeme průběžně, takže se naše hodnocení mohou také vždy znovu a znovu měnit, neboť také nabídky a podmínky jednotlivých zprostředkovatelů sázek se v průběhu času mění. Právě v oblasti sportovního sázení je aktualizace jedním z nejdůležitějších faktorů, neboť již malá změna může úspěch sázení ovlivnit zásadním způsobem.

Naše kritéria pro nejlepší zprostředkovatele sázek

Nabídka sázek
Sázkové kvóty
Propagační akce (kupř. sázky bez rizika, sázky s možností návratu vkladu)
Limity sázení
Bonusy pro první vklad
Reload bonus
Způsob platby
Způsob výplaty
Služby zákazníkům a Loyality/VIP program
Mobilní verze webové stránky/mobilní aplikace
Důvěra a bezpečnost
Nabídka sázek live
Pravidla sázení

Tak zkoumáme online zprostředkovatele sázek

V rámci celkového hodnocení jsme si dali za cíl předložit vám co možná nejpřesnější obrázek o jednotlivých zprostředkovatelích sázek. Sledujeme nejenom momentální situaci, naše hodnocení je průběžně aktualizováno. Každé z 13 kritérií je sice nezávislé na ostatních, přesto může být jedno nebo druhé důležité pro celkové hodnocení. Nejlepší nabíka sázení ztrácí svou hodnotu, pokud jsou sázkové kvóty ve srovnání s jinými podprůměrné. Totéž platí, když je sice služba zákazníkům špičková, nabídka sázek je ale tak špatná, že je pro fanouška sportovního sázení sotva zajímavé svou sázku umístit právě u tohoto zprostřdkovatele sázení. Proto je pro nás rozhodujícím celkové hodnocení. Zároveň ale pro vás může být kritériem číslo jedna také bonus nebo důvěryhodnost zprostředkovatele. Pomocí našeho přehledu můžete všechny detaily posoudit jednotlivě a pak se rozhodnout, u kterého bookmakera umístíte svou sázku. Doporučujeme vám tak jako tak, abyste si otevřeli nejenom jedno sázkové konto, neboť na základě zčásti velkých rozdílů v kvótách je smysluplné nechat si zaregistrovat takové konto u více zprostředkovatelů sázení. Tak máte vždy možnost využít nejlepší kvótu a sázet na základě vlastních kritérií.

Nabídka sázek

U nabídky sázek sledujeme celkový počet rozdílných druhů sportu, které zprostředkovatelé sázek dávají k dispozici pro sázení, stejně jako detailní sázky, jež jsou nabízeny v jednotlivých druzích sportu a u jednotlivé sportovní události. Očekáváme přitom, že bookmaker nabídne jako minimum rovných dvacet druhů sportu. U nejlepších zprostředkovatelů sázek sledujeme nicméně to, že nabízejí výrazně více sportovních disciplín. Právě okrajové druhy sportu navyšují u některých bookmakerů v rámci našeho testování hodnotu jejich nabídky. Jako obvykle spočívá hlavní rozdíl v detailech - a to platí i u jednotlivých sázek. Pro fanoušky sportovního sázení je rozhodující, které a kolik vedlejších sázek je nabízeno. Zprostředkovatelé sázek tak mívají pro některé sportovní události v nabídce více než 70 detailních sázek.

Sázkové kvóty

Pro většinu fanoušků sportovního sázení je jedním z nejdůležitějších kritérií sázková kvóta, která je nabízena. Doporučujeme ale zprostředkovatele sázek nejenom na základě sázkových kvót, neboť tato chyba se dělá velmi často. Srovnáváme totiž také, v jakém limitu se sázkové kvóty příslušného zprostředkovatele pohybují, zda jsou průměrné, nadprůměrné nebo leží pod touto hranicí. Navíc zdůrazňujeme tu skutečnost, když určitý bookmaker nabízí v případě určité ligy častěji ty nejlepší sázkové kvóty.

Sázkové limity

Velmi rozhodujícím momentem při srovnávání našich zprostředkovatelů sázek jsou limity výher, neboť i ten nejlepší bookmaker s nejlepší nabídku sázek a nejvyššími kvótami je nezajímavý, když je sázející hned po dvou výhrách něčím omezován a on nemůže dále uplatňovat strategii, kterou si případně zvolil. Z toho důvodu testujeme zcela cíleně chování zprostředkovatele sázek v případě výhry, stejně jako případnou výši vkladu na každou umístěnou sázku. Ve srovnání pak je možné sledovat to, že někteří bookmakeři zcela cíleně usilují o přízeň zákazníků tím způsobem, že naznačují, že i výherci jsou u nich vítáni. Realita ale přesto často vypadá jinak. Z toho důvodu zde zprostředkovatele sázek velmi detailně testujeme, aby tak nedocházelo k žádným zlým překvapením.

Vkladový bonus

Tato forma sázkového bonusu je zajímavá právě pro ty fanoušky sportovního sázení, kteří se u některého zprostředkovatele sázení přihlásí nově. Tady se vyplatí si nabídku podrobně prohlédnout, neboť velké rozdíly jsou právě v nabídce a kvalitě uvítacích bonusů. Z tohoto důvodu jsme této oblasti věnovali na serveru Wettformat vlastní kategorii. Na naší stránce zprostředkovatelů sázek jsme se věnovali všem detailům, jako je minimální a maximální vklad, stejně jako výše procentuální sazby a kritéria pro navýšení.

Reload bonus

Také pro fanoušky sportovního sázení, kteří jsou nějakému zprostředkovateli sázení věrni již delší dobu, jsou vždy znovu a znovu k dispozici nabídky vylepšit příští vklad pomocí bonusu. Právě v dlouhodobém ohledu může být rozhodující, zda je možné u některého bookmakera dostat příležitost získat bonus na další vklady. Tyto bonusy jsou poskytovány při velkých sportovních událostech, speciálních zápasech nebo individuálních promočních akcích. Pokud je takováto nabídka u některého bookmakera k dispozici častěji než u jiného, získává tento v celkovém hodnocení přirozeně body navíc.

Metody vkladů

Také zde existují mezi jednotlivými zprostředkovateli sázek velké rozdíly. Mnoho fanoušků sportovního sázení dává přednost určité formě plateb. Trend se pohybuje čím dál víc ve směru okamžitých převodů peněz, neboť nikdo nechce čekat dlouhé dny, než může umístit sázku. Přitom hraje rozhodující roli to, zda nějaký zprostředkvatel sázek nabízí nejoblíbenější způsoby plateb, jako je PayPal nebo Skrill. Pozor je třeba dávat také při volbě způsobu vkladu, pokud chcete využít možnost vkladového bonusu, neboť u některých způsobů plateb není žádný bonus poskytován. Všeobecně zde hodnotíme šíři nabídky. Čím více způsobů umisťování vkladu je k dispozici a čím menší jsou omezení při nárokování bonusu, tím dopadá naše hodnocení lépe.

Způsoby výplaty výher

Tady spočívá rozdíl, jak tomu často bývá, v detailu, neboť pokud srovnáváme jednotlivé zprostředkovatele sázek, velmi rychle vidíme, že převládá trend, že je k dispozici výrazně méně způsobů výplat výher nežli možností vkladů. Když tedy dáváte přednost některému způsobu výplaty výhry, podívejte se vždy také na přehled způsobů výplat výher, které u některých zprostředkovatelů sázek jsou často určitým způsobem skryty. Navíc platí pravidlo, že je možné vyplácet výhry jen takovými způsoby, s jejichž pomocí byl již uskutečněn vklad. Všechny bookmakery jsme v tomto ohledu otestovali a navázjem srovnali. Vyhodnocujeme zde flexibilitu, stejně jako omezení při volbě, a to ať již při základní nabídce nebo co se týče limitu spočívajícího v nutnosti provést předem vklad.

Zákaznická služba a Loyality/VIP program

Tento bod je zajímavý především pro fanoušky sportovního sázení, kteří mají k dispozici určitá sázková aktiva a skutečně pravidelně sázejí. V tomto ohledu nabízejí téměř všichni zprostředkovatelé sázek různé programy, jak si zavázat zákazníky, v jejichž rámci jste ohodnoceni na základě nejrůznějších kritérií. Může to být podle výše vkladu nebo navýšení sázky. U některých zprostředkovatelů sázek funguje účast pouze na základě osobního pozvání, u jiných je možné se podobných bonusových programů účastnit již u první sázky. Vyhodnocujeme tento Loyality/VIP program za předpokladu průměrné sportovní sázky a tento poznatek zahrnujeme do našeho vyhodnocovacího schématu. Klademe důraz na to, aby existovala reálná šance na dodatečné nabídky nebo výhry. Čím níže jsou kritéria účasti v programu nasazena a čím menší jsou požadavky v ohledu na sázení, tím lépe vychází naše hodnocení jednotlivých zprostředkovatelů sázení. Toto hledisko je přesto velmi individuální. Věnujte proto předem dostatek času a proveďte si takové srovnání sami, abyste zjistili, který bookmaker nabízí věrnostní program, jenž vám nejlépe vyhovuje.

Mobilní verze webové stránky/Mobilní aplikace

V dnešní době je nevyhnutelná kompatibilita webové stránky se všemi mobilními přístroji, jako je mobil nebo tablet. Dokonalé představení nabídky sázení na každém koncovém přístroji je zcela nezbytným předpokladem, který musí každý špičkový zprostředkovatel sázení splnit. Do našeho testu jsme jsme zahrnuli všechny mobilní aplikace. Jelikož se sázkový trh čím dál více posouvá směrem k mobilním přístrojům, připisujeme této oblasti také odpovídající důležitost.

Důvěra a bezpečnost

Pro nás se jedná o zcela zásadní a nejdůležitější téma, pokud se chcete rozhodnout pro nějakého zprostředkovatele sázek. Pokud si nikdy nejste jisti, zda bude vaše výhra správně a rychle spočítána a také vyplacena, pak jste se přihlásili u nesprávného bookmakera. Sázky jsou zpravidla velmi rychle zpracovány a z toho důvodu by neměly existovat ani žádné průtahy při výplatě. Většina zprostředkovatelů sázek, které jsme otestovali, používá servery s náležitě kódovaným zabezpečením, takže se vaše osobní data nacházejí v dobrých rukou. Přesto se vždy sami přesvědčte o tom, kde má příslušný zprostředkovatel sázení vedenu svou licenci a zda si na něj případně již nestěžovali vaši známí či přátelé. Pokud si nejste jisti, pak vám doporučujeme daného bookmakera otestovat. Investujte malou částku peněz a zprostředkovatele sázení nechte důkladně prověřit a teprve pak se rozhodněte, zda u něj chcete umisťovat své sázky nebo ne.

Nabídka sázek live

Do popředí nabídek sázení se čím dál více derou sázky live. Tato forma sázení je velmi oblíbená takřka u všech fanoušků sportovních sázek a my jsme se také v případě našeho srovnání bookmakerů mohli přesvědčit o tom, že tyto sázky jsou všude nabízeny přibližně se stejnou intenzitou. Důvod pro to je zcela jednoduchý. Pomocí mobilních zařízení je uzavíráno čím dál více sázek, ať již se přitom jedná o sázení přes mobil nebo tablet. Mnoho fanoušků sázení sází přímo na stadionu nebo po cestě u přátel. Příjemný fotbalový večer je ještě napínavější, když může člověk umístit byť jen malou sázku. Zde je ale potom rozhodujícím to, zda dostanete předloženu právě tu sázku, která vám vyhovuje. A jestliže můžete zápas sledovat naživo, ať již na stadionu nebo doma u televize pomocí live streamu nebo live tickeru, pak představují právě detailní sázky zásadní rozdíl. Od zprostředkovatelů sázek, kteří jsou na našem seznamu, očekáváme alespoň jistou minimální míru nabídky vedlejších sázek live, aby tak bylo možné uzavírat spontánní sázky také během zápasu. Příkladem takovýchto sázek je sázka na to, kdo vstřelí příští gól, ať by to již byl konkrétní hráč nebo jen některý z obou týmů.

Pravidla sázení

Oblastí, která je často přehlížena, nebo ji sázející dokonce vědomě nevěnuje pozornost, jsou všeobecné obchodní podmínky. Aby bylo možné zabránit jakýmkoli nedorozuměním, radíme vám, abyste si pročetli všechny body, které jsou pro vás důležité, a to velmi pečlivě. Srovnejte jednotlivé bookmakery rovněž v ohledu na vyúčtování sportovních sázek. Kdy je nějaká sázka neplatná nebo kdy je vklad vrácen zpátky? Existuje příliš mnoho klauzulí, které pro fanouška sportovního sázení vycházejí negativně? Z toho důvodu věnujeme tomuto bodu jistou část hodnocení našich bookmakerů a prověřujeme, aby v podmínkách nebyly ukryty žádné neférové klauzule. Všeobecné obchodní podmínky bývají často průběžně aktualizovány. Ačkoliv se jedná o záležitost, která vás bude stát trochu nervů, věnujte jí čas, pročtěte si příslušná pravidla sázení, srovnávejte je a rozhodněte se pak, zda s nimi jste srozuměni.