Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů na SAZENIFORMAT.cz

Právní požadavky na ochranu osobních údajů jsou velmi přísné, proto vás podrobně informujeme o zpracování a používání osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů podrobně informují o tom, jaké údaje se používají a zpracovávají, a koho můžete kontaktovat v případě dotazů, resp. vašich obav.

Lesedauer: 2 min

1. Odpovědný orgán a práva uživatele

Odpovědným orgánem pro shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů je společnost W2A GmbH.

Adresa: W2A GmbH, Bauernstr. 11, 4600 Wels
E-mail: office@wettformat.com

Kdykoliv můžete bezplatně požádat o informace o vašich uložených údajích, jakož i uplatnit si vaše právo na autorizaci, blokování či vymazání dat. Pro vaše požadavky můžete použít výše uvedené kontaktní informace.

2. Shromáždění, zpracování a použití osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity. Jde tedy o údaje, které nám poskytnete s požadavkem na kupón nebo při vytváření zákaznického účtu.

2.1 Uživatelský účet

Pro použití SAZENIFORMAT není potřeba žádný účet. Avšak pokud využijete možnost registrace, můžete se zúčastnit tipovacích her zdarma. V případě registrace zákaznického účtu jsou shromážděny následující údaje. Všechny uvedené údaje se uloží na váš účet:

 • E-mailová adresa
 • Heslo (heslo je šifrované a nemůže být dešifrováno, MD5)
 • Jméno
 • Příjmení
 • Přezdívka (tato informace je zveřejněna a je volitelná)
 • IP adresa (slouží k určení lokalizace přístupu zařízení a pro zabránění zneužití)

2.2 Shromáždění a zpracování osobních údajů

Shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje na technickou implementaci tipovacích soutěží. Tyto údaje budou zaslány sázkovým kancelářím v případě výhry (pro doručení ceny).

2.3 Údaje pro žádosti o poukázky

Tyto údaje budou předávány sázkové kanceláří na připsání sázkové poukázky.

3. Cookies

Návštěva naší webové stránky nevyžaduje nutně zapnuté cookies. Bez cookies je však technicky nemožné podílet se na sázkových hrách, protože pro tento proces je nezbytné lokální ukládání dat.

3.1 Co jsou cookies?

Za soubory cookies se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, které WWW server pošle prohlížeči, který je uloží do počítače uživatele. Existují dva typy souborů cookies:

 • Cookies, které jsou uloženy pouze tehdy, když jste na webových stránkách aktivní (tzv. Session cookies)
 • Cookies, které jsou uloženy delší dobu

Uložené jsou tyto soubory cookies:

 • session: údaje spojené s vaší návštěvou (uplyne poté, co nejste aktivní)
 • acceptCookies: váš souhlas s používáním cookies (365 dní)
 • gatgtag_UA _...: Google Analytics (statistická služba)
 • _ga: Google Analytics (statistická služba)
 • _gid: Google Analytics (statistická služba)

4. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá takzvané "cookies", textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou odesílány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google využívá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, na sestavení přehledů o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a na poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webových stránek a užívání internetu. Společnost Google může tyto informace zprostředkovat i třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracují tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google nikdy nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete mít možnost plně využít funkčnost této webové stránky. Používáním této webové stánky souhlasíte se zpracováním údajů společností Google výše uvedeným způsobem.

5. Zabezpečení přenosu dat

Vaše osobní údaje se přenášejí prostřednictvím šifrovaného připojení. To platí pro všechny oblasti webové stránky. Aktivně chráníme webovou stránku a další systémy prostřednictví technických a organizačních opatření proti ztrátě, odcizení, přístupu, změně nebo nežádoucímu šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

nach oben